KIYMETLİ ZİYARETÇİLER UÇAN BLOGLARINA HOŞ GELDİNİZ

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Hac KayıtlarıHAC KAYITLARI


Hac ve Umre hizmeti; 1979 yılından itibaren Başkanlığımızca, 1988 yılından sonra ise; yine Başkanlığımızın gözetim, denetim ve rehberliğinde A Grubu Seyahat acenteleriyle birlikte yerine getirilmektedir.

Bilindiği gibi, ülkemizden hacca gitmek isteyen vatandaşlarımızın müracaatları Başkanlığımızca kabul edilmektedir. Hacca gitmek isteyenlerin sayısında her yıl artış olmakta, Suudi Arabistan tarafından ülkelere nüfuslarının binde biri oranında uygulanan kota nedeniyle de müracaat edenlerin tamamını o yılda hacca götürmek mümkün olamamaktadır. Nitekim önceki yıllarda müracaatta bulunduğu halde hacca gidememiş birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye'den Hacca gidenlerin sayısı, yaklaşık olarak 70 bin civarındadır. Bu da yıllık kontenjanla ilgilidir. Bu 70 bin içerisine girebilmek için öncelikle, Diyanet İşleri Başkanlığı 'ndan yapılan ilana göre ön kayıt yaptırmak gerekmektedir. Daha sonra Başkanlığımızca bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık bir şekilde noter huzurunda kura çekimi yapılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Kura sonucu kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayları, İl veya İlçe Müftülükleri'nde kesin kayıtlarını yaptırır. Hacı adayları il ve ilçe müftülüklerince bilgilendirme ve irşad seminerlerine tabi tutulur, Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hac Önkayıt ve Yenileme

Başvurular http://hac.diyanet.gov.tr adresinden online olabildiği gibi il veya ilçe müftülüklerine müracaat edilerek de yapılabilmektedir.

KAYIT İÇİN İZLENECEK YOL

1. Hac Kayıtları, Başkanlıkça belirlenen tarihler arasında, daha önceki yıllarda kur'aya katılanlar için "Kayıt Yenileme ", ilk defa müracaat edecekler için de "İlk Defa Kayıt Yaptırma" şeklinde yapılacaktır.

2. İnternet üzerinden "Durumunuzu Sorgulayın" ekranından T.C Kimlik numarası girilerek; Hacca gitmeye mani bir durumun olup olmadığı, ilk defa mı hac müracaatında bulunulacağı veya hangi yıldan itibaren peş peşe hacca müracaat ettiğine dair bilgileri önceden kontrol etmek mümkündür.

3. Kayıt yenileyecek veya ilk defa kayıt yaptıracak hacı adaylarıyla, bunlardan kur'aya birlikte katılarak beraber hacca gitmek isteyenler müracaatlarını, internet yoluyla Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr adresinden yapabilecekleri gibi, doğrudan müftülüklerden temin ederek dolduracakları TEK BAŞINA VEYA BİRİNCİ DERECEDE YAKINLARIYLA (eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ) BİRLİKTE HACCA GİTMEK İSTEYENLERE AİT MÜRACAAT FORM DİLEKÇESİ ile il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek de yapabileceklerdir.

Müftülüklere bizzat müracaat ederek yapılan kayıtlarda müracaat dilekçeleri, müftülüklerce açılacak "Hac Kayıt Defteri"ne kaydedildikten sonra bir fotokopisi ilgiliye verilecektir.

4. İlk defa kayıt yaptıracak hacı adayları belirlenen ücreti Başkanlıkça belirlenen bankalardan birine doğrudan veya internet üzerinden yatıracaklardır.

Doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapılacak müracaatlarda nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunun/belgesinin bir suretini müracaat dilekçesine ekleyeceklerdir.

5. Hac planlamalarına ve kesin kayıtlara esas olmak üzere, hacı adayları internet yoluyla veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yapacakları müracaatlarında konaklama türleri ile bunlara dair tahmini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, hac konaklama türlerinden birisini mutlaka tercih edeceklerdir.

6. Kuralar yapılan tercihe göre çekileceğinden, tercihler bağlayıcı olacağından ve daha sonra hac tercihlerinde her hangi bir değişikliğe izin verilmeyeceğinden, Hacı adayları, hac konaklama türüne ilişkin tercihlerini bizzat kendileri dikkatli bir şekilde yapacaklardır.

7. Müracaatlarda; sadece eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş ve çocuk gibi birinci derecede kan ve sıhri akrabaların birbirleriyle, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya katılma talepleri karşılanacak, bunun dışında kuraya birlikte girme talepleri kabul edilmeyecektir.

8. Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı konaklama türlerinde müracaat edip, kurada da ayrı ayrı kur'a numarası alanların, bilahare hacca birlikte gitme arzularını dile getirerek kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

9. Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yeniletmesi diğerinin ise ön kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

10. Anne ve babasının pasaportunda kayıtlı olmayan ve ferdi pasaportu bulunan çocukların da kayıtları, ebeveyni ile birlikte internet yoluyla veya doğrudan il ve ilçe müftülüklerine yaptırılacak ve bunlardan da aynı ücret alınacaktır.

11. Kayıt yenilemek veya ilk defa müracaat etmek suretiyle kuraya katıldığı halde, açılan kayıtlarda kaydını yenilemeyenlere geçmişteki kayıtları müktesep hak teşkil etmeyecek ve bunlar müteakip yıllarda müracaat etmeleri halinde ise, ilk defa müracaat edenler statüsünde değerlendirilerek kendilerinden kayıt ücreti de alınacaktır.

12. Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

13. Geçmiş yıllarda müracaatı olduğu halde, hac müracaatını bu defa mahremiyle birlikte yaparak tek numara ile kuraya girmek isteyenlere uygulanacak kura kat sayısı; müracaat edilen yıllar için her bir kişiye uygulanacak katsayı toplamının gruptaki kişi sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek rakama göre belirlenecek ve uygulama bu şekilde yapılacaktır.

14. Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur'a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

15. Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

16. Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını Başkanlığımız http://hac.diyanet.gov.tr adresindeki Hac durum sorgulama ekranından kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

17. Müracaat dilekçesindeki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan ve dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

18. Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac kategorilerinden durumuna uygun olanını, verilen takribi fiyat ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.


A. Normal Tip:

a) Kadın ve erkekler ayrı ayrı daire ve odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir arada

b) Banyo ve tuvaletler ortak kullanılacaktır.

c) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.


B. Müstakil Odalı Tip:

a) Banyo ve tuvaleti müstakil olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.


C. Otel Tip:

a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.
b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe usulü verilecektir.

*Yukarıda belirtilen hac tiplerinde, Hareme mesafesi 1 km'den uzak olan yerlere servis konulacaktır.

19. Süresi içerisinde doğrudan müftülüklere yapılmayan veya internet yoluyla sisteme girilmeyen müracaatlar kabul edilmeyeceğinden, vatandaşlarımız, hac müracaat ve hac konaklama türü tercihlerini internet yoluyla veya bizzat müftülüklere süresi içerisinde yapacaklardır.

20. İnternet üzerinden kayıt yaptıracak vatandaşlarımızın; açıklamaları dikkatlice okuduktan ve kendilerine uygun olan hac konaklama türü tercihlerini belirledikten sonra kayıtlarını yapmaları, T.C kimlik numarasını doğru girmeleri ve gelen kimlik ile kayıt bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi, kayıtlar tamamlandıktan sonra verilecek olan elektronik şifre ile yazıcıdan alınacak kayıt durumlarını gösterir çıktıların yapılacak itiraz ve düzeltmelerde ve hacla ilgili iş ve işlemlerin internet üzerinden takibinde kullanılacak olması sebebiyle muhafaza edilmesi gerekmektedir.

21. Bankaya kayıt parasını yatırdığı halde internet yoluyla kaydını girmeyen veya buna ait dekontu, usulüne göre doldurulmuş müracaat dilekçesi ile birlikte müftülüklere teslim etmeyenlerin ve kayıt numarası da almayanların hac müracaatları kabul edilmemiş sayılacak ve bu durumda olanların talep etmeleri halinde yatırmış oldukları kayıt ücreti ise kendilerine iade edilecektir.

22. Kesin kayıt tarihi ve hac tiplerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hac Kesin Kayıt

İllerdeki kesin kayıt aralıkları ülkemizin resmi hac kontenjanına göre belirlenmektedir.
Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızdan %60'ının kaydı Başkanlığımızca, % 40'ının kaydı ise kayıt yetkisi bulunan Acentelerce yapılacaktır.
T.C. Kimlik Numarası girilerek internetten, buna imkân yoksa müftülüklerden kayıt sırasının gelip-gelmediği öğrenilebilecektir.Çekilecek kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde edenlerden kaydını yaptırmayanlar bu haklarını kaybetmiş olacaklar ve kendilerine gerek kayıt süresinde ve gerekse müteakip yıllarda bir hak verilmeyecektir.
Kesin kaydını yaptırmış olan hacı adaylarımızın ileride herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için hac ücretlerini zamanında yatırmaları gerekmektedir.Hac kurası sonrası Hacca gitmeye hak kazananlar;

A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDİYOR İSE;

1. İl müftülüğüne giderek "KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR"

belgesini alacaktır.

2. Belgeyi alırken; beraber olduğu kişileri kontrol ederek Hacca hangi hava limanından uçmak istiyorsa o hava limanını ve hac konaklama türünüzü tercihinde belirtecektir. Daha sonra bunları değiştirmek mümkün olmayacaktır.

3. Belgeyi aldıktan sonra Tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücretin tamamını veya ilk taksidini (her bir kişi için T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad ve geçerli bir cep telefonunuzu vererek) Başkanlıkça belirlenen kesin kayıt tarihleri arasında ilgili bankalardan birine yatıracaktır.

4. Hac ücretinin tamamını veya ilk taksidi ilgili bankalara yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili Bankalara ücret yatırılmadığı müddetçe hacca kesin kayıt yaptırmış sayılmayacaktır.

5. İl Hac Bürolarının vereceği form dilekçe ve özellikle açıklamaları dikkatlice okunduktan ve inceledikten sonra doldurulacaktır.

Ayrıca;

a) Arka fon rengi beyaz olan (son 6 ay içinde çekilmiş güncel) 3 adet vesikalık fotoğraf,

b) En az 6 ay veya 1 yıl geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan çipli pasaport,

c) Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,

d) Gerekli aşıların yapıldığını gösteren aşı kağıdı (seminerlerde bu aşılar ve zamanları ile ilgili geniş bilgi verilmektedir.)

kayıt tarihleri süresi içinde kayıt yaptırılan İl Müftülüğü Hac Bürolarına eksiksiz teslim edilecektir. Bu belgeler hazır değilse kesin kayıt belirlenen sürede mutlaka yaptırılacak ve belgeler sonra tamamlanacaktır. (Kesin kayıt için belgelerin tamamlanmasını beklenmeyecektir.)

B- HACCA GÖTÜRMEYE YETKİLİ OLAN ACENTELERDEN BİRİ İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDİYOR İSE:

1- İl müftülüğüne giderek "2011 YILI HACCI İC'N ACENTE'YE KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR"

belgesini alacaktır.

2- İl müftülüğünden, TÜRSAB'dan veya Başkanlığımızın internet sayfasından o yıl için HACCA KAYIT YAPMA YETKİSİ bulunan acentelerin isimlerini öğrendikten sonra bunlardan
birisine, belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırabilecektir.
****************************

Hac Vize


Vize İçin Gerekli Belgeler

*  Suud Konsolosluğu tarafından kabul edilmemekte, yeni çipli pasaport istenmektedir.
* Kullanılabilir vize için boş sayfaları olan Pasaport (En az 1 Yıl süreli)
* T.C kimlik nolu Kimlik fotokopisi (arkalı önlü)
* Eşi ile gidecekler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Evlilik Cüzdanı Kabul Edilmemektedir. )
* Yalnız giden bayanlar (45 yaş ve üstü) evli ise eşinden gideceği kişi (1. derece yakını) için muvafakat name, götürecek kişi ise (1. derecek yakını) götürüp getireceğine dair taahhütname, Eğer tek gidecek ise sadece muvafakatname.
* Yalnız giden bayanlar (45 yaş altı) için evli ise eşinden gideceği kişi ( 1.derece yakını, baba, erkek kardeş, amcası...) için muvafakat name, götürenin de götürüp getireceğine dair taahhütname
* Yalnız giden bayanlar ( 45 yaş altı ) için bekar ise babalarından gideceği kişi (1.derece yakını, erkek kardeş, amca,vs..) için muvafakat name, götürenin de götürüp getireceğine dair taahhütname
* 3 Adet vesikalık fotoğraf (Arkası kar beyaz fonlu ve kafa kısmı alın-çene arası 3,5 cm olacak)
* 45 yaş üstü dul bayanlarda kimlik ve pasaportlarındaki "medeni hali" hanesinde Dul yazılı değil ise Nüfus kayıt örneği, birinci derece yakınları (mahremleri) ile gidecek olanların akrabalık belgesi ( Nüfus Kayıt - Örneği )

Not:  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bütün pasaportlar için Suudi Arabistan vizesi almak zorundadır.

Pasaport işlemleri:
 Suudi Arabistana gidecek olanlar eski pasaport (Lacivert) kabul edilmemektedir.
pasaport Pasaport Çıkartma İşlemleri   Pasaport AlmakPasaport işlemleri için yurtiçinde Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubelerine veya İlçe Pasaport Ünitelerine; Yurtdışında ise dış temsilciliklere başvurmak gerekmektedir. Nüfusa kayıtlı olunan il fark etmeksizin, pasaport başvuruları 1 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu süre yaz tatilleri, bayram ve yılbaşı gibi dönemlerde başvuruların çok fazla olmasından dolayı uzayabilmektedir.
Pasaport şubelerine, ilk defa veya yeni pasaport alacakların, 4 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanlarının arkalı önlü fotokopisi ile başvurmaları gerekmektedir. Pasaport şubesinden temin edebilecek pasaport başvuru formu doldurulup vezneye istenilen süre kadar harç ve pasaport cüzdan bedeli ödenerek pasaport işlemi tamamlanmaktadır. Pasaport, kişiye ait bir belge olduğu için ikinci bir kişi tarafından başvuru yapılamaz ve bir başkası tarafından teslim alınamaz. Yoğunluğun olmadığı dönemlerde pasaport işlemleri 1 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Pasaportların;
a) Uçuş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olmasına,
b) Oturum suresinin en az 6 ay olmasına,
c) Vize tatbik edilir bölümünden en az 2 sayfanın boş olmasına dikkat edilmesi
d) Pasaportunuzu vize için vermezden önce -tedbir olarak- önemli sayfalarının fotokopilerini çekerek muhafaza edilmesi tavsiye olunur
Pasaport başvurusu için gereken belgeler ;
1)
Pasaport Form Dilekçesi*
2)
Nüfus cüzdanın aslı ve arkalı önlü fotokopisi
3)
4 adet yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında fotoğraf
4)
İstenen süreye göre maliye veznelerine veya bankalara yatırılacak para karşılığı alınan harç makbuzu
5)
Cüzdan bedeli
  • (İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'nden veya İlçe Pasaport ünitelerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.)


PASAPORT ISTEK FORMU ICIN TIKLAYINIZ...

UÇAN Blogları

Dikkat!
Görüntü ve Bilgiler Alıntıdır Telif Hakkı İle Korunuyor Olabilirler.

Hiç yorum yok: